รีวิวหนังสือ Why Nations Fail กู้วิกฤติชาติ บทเรียนสะเทือนโลก ทำไมบางประเทศที่อยู่ติดกัน พูดภาษาเดียวกัน มีวัฒนธรรมที่เหมือนกัน แต่หนึ่งประเทศล้มเหลวแต่อีกประเทศถึงร่ำรวย? หนังสือเล่มนี้จะเสนอปัจจัยเบื้องหลังความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ