หนังสือ Upstream: The Quest To Solve Problems Before They Happen โดยส่วนมากแล้วนะครับ สังคมเราจะพยายามโฟกัสกับการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ มากกว่าการพยายามหยุดยั้งไม่ให้มันเกิดขึ้นตั้งแต่แรก มันจะดีขนาดไหนครับ ถ้าเราสามารถวางระบบเพื่อลดโอกาสไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น