หนังสือ Unlimited Memory "สร้างสมองให้อัจฉริยะ" เขียนโดย Kevin Horsley หนังสือเล่มนี้จะสอนเทคนิคหลากหลายในการจดจำโดยใช้ภาพซึ่งจะช่วยคุณมีประสิทธิภาพในด้านการเรียนรู้และการงาน