ว่าด้วยเรื่องการศึกษานะครับ ในสมัยก่อน การมีแค่ปริญญาก็อาจจะเพียงพอในการมีความสำเร็จในการงาน แต่ในปัจจุบันนี้นะครับ การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และการที่จะมีความได้เปรียบ จะขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถเรียนรู้ได้เร็วขนาดไหน