หนังสือ Trillion Dollar Coach ถ้าพูดถึง Silicon Valley นะครับ คนส่วนมากจะนึกถึง Steve Jobs ผู้ก่อตั้ง Apple, Jeff Bezos ผู้ก่อตั้ง Amazon, หรือ Larry Page และ Sergey Brin ผู้ร่วมก่อตั้ง Google…