หนังสือ To Sell Is Human เกิดเป็นคนต้องขายให้เป็น ในเล่มนี้คุณ Daniel จะเสนอว่าทักษะของการขายมีความสำคัญมากกว่าที่คิด เขาจะพูดถึงประวัติ และข้อสมมติฐานหลายๆอย่างเกี่ยวกับการขาย และจะแนะนำวิธีการขายที่มีประสิทธิภาพ