หนังสือ Think Again The Power Of Knowing What You Don't Know คนส่วนมากชอบที่จะยึดติดอยู่กับความคิด ความเชื่อ หรือความรู้ที่มีอยู่แล้ว และไม่ยอมไตร่ตรองอีกทีถึงแม้ว่าสิ่งพวกนั้นอาจจะไม่เวิร์คแล้วก็ตาม ลักษณะนี้มันเกิดขึ้นจากข้อสมมติฐาน สัญชาตญาณ และนิสัย โดยเฉพาะในยุค covid นี้นะครับ ความสามารถในการเปลี่ยนความคิดจะมีความสำคัญมาก เพราะหลายสิ่งที่เราคิดว่าคงที่ ก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง