หนังสือ The Sports Gene คุณเคยสงสัยไหมครับว่านักกีฬาระดับโลกเขามีการพัฒนาความสามารถได้อย่างไร มันเป็นเพราะพรสวรรค์ธรรมชาติหรือเป็นเพราะการฝึกฝนครับ? ในเล่นนี้เขาพยายามสืบสวนเกี่ยวกับปัจจัยด้านพันธุกรรมที่มีส่วนในการพัฒนาความสามารถด้านกีฬาระดับโลก