ในประวัติศาสตร์ของโลกเรานะครับ ได้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่มาแล้ว 5 ครั้งด้วยกัน ถ้าบอกว่าตอนนี้การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่กำลังเกิดขึ้นอีกครั้งแล้ว มันก็อาจยากที่จะเชื่อ ในคลิปนี้ผมจะอธิบายเกี่ยวกับบทบาทของมนุษย์ที่กำลังสร้างการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่ 6 นะครับ หนังสือที่จะมาสรุปให้ฟังวันนี้นะครับ หรือชื่อในฉบับแปลไทย "ประวัติศาสตร์นับศูนย์ สู่การสูญพันธุ์ครั้งที่ 6"