หนังสือ The Psychology of Money เล่มนี้จะพูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความประพฤติของเราที่มีอยู่กับเรื่องการเงิน ซึ่งไม่สำคัญว่าคุณจะฉลาดขนาดไหน เพราะสุดท้ายแล้วเรื่องการเงินมันเกี่ยวกับความรู้สึกมากที่สุด ฉะนั้นการศึกษาด้านจิตวิทยาและประวัติศาสตร์ก็สำคัญมาก ในหนังสือจะพูดถึงหลายๆด้านที่จะสามารถช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องเงินได้มากขึ้น