หนังสือ The Paradox Of Choice: Why More Is Less แปลคร่าวๆนะครับ "ความขัดแย้งของตัวเลือก ทำไมยิ่งเยอะก็ยิ่งน้อย" การมีตัวเลือกมากขึ้นในชีวิตทำให้เรารู้สึกมีอิสรภาพและควบคุมชีวิตได้ แต่การมีตัวเลือกมากเกินไปก็มีผลในแง่ลบ