หนังสือ The Obstacle Is The Way เล่มนี้จะพูดถึงแนวคิดด้านปรัชญาที่เรียกว่า Stoic ที่มีต้นกำเนิดจากกรีกสมัยโบราณ ซึ่งมีพื้นฐานว่า เราไม่ควรจะใช้อารมณ์กับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ และควรจะโฟกัสกับสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้เท่านั้น