หนังสือ The Laws Of Human Nature มนุษย์เราคิดว่าเราสามารถควบคุมการกระทำของเราเองได้ตลอด แต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเลย เพราะมันมีแรงผลักดันหลายๆอย่างที่เราอาจจะไม่รู้ตัว ผู้เขียนได้เสนอ 18 กฎของธรรมชาติมนุษย์ในหลายๆด้าน ซึ่งเมื่อรู้ถึงต้นตอของสิ่งเหล่านี้ ก็จะช่วยให้เราควบคุมตัวเอง และสังเกตสัญญาณจากคนอื่นเพื่อรับมือได้ นอกเหนือจากนั้นแล้ว ยังจะช่วยให้คุณสร้างความเชื่อมโยงกับคนรอบข้าง และหลีกเลี่ยงคนประเภทท็อกซิกด้วย