เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าตอนนี้โลกเรากำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และปัจจัยสำคัญที่สุด ก็คือเทคโนโลยี แต่การพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ผ่านมา ส่วนมากแล้วจะเกิดขึ้นอย่างเจาะจงและแบ่งแยก มันจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าการพัฒนาในหลายๆด้านมารวมตัวกัน? แล้วมันจะกระทบกับความเป็นอยู่ของเราอย่างไร?