หนังสือ The Bullet Journal Method บูโจเป็นการผสมผสานระหว่าง สมุด planner, to-do list, และ notebook ส่วนตัว ซึ่งจะช่วยให้คุณบันทึกอดีต เพื่อที่จะจัดระเบียบปัจจุบัน และวางแผนอนาคตได้