หนังสือ Talk Like TED 9 เคล็ดลับการนำเสนอให้เปี่ยมพลัง ตรึงใจ แและสร้างสรรค ทุกคนคงเคยต้องนำเสนออะไรสักอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะในที่เรียนหรือที่ทำงาน ถ้าคุณทำธุรกิจ คุณคงจะต้องมีการพูดคุยกับนักลงทุนหรือไม่ก็เสนอสินค้าใหม่ๆ ฉะนั้นการมีความสามารถในการพูดในที่สาธารณะมันมีความสำคัญมากๆเพราะคุณอาจจะเปลี่ยนความคิดของคนฟังได้ ผู้เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสำหรับธุรกิจ และก็ได้สรุปเคล็ดลับการพูดในที่สาธารณะ และการนำเสนอแบบ TED talk เป็น 9 หัวข้อด้วยกัน