หนังสือ Switch: How To Change Things When Change Is Hard แปลก็คือ สวิตซ์ จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อมันยากที่จะเปลี่ยน? หนังสือจะพูดเกี่ยวกับปัจจัยที่จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ง่ายขึ้น