มนุษย์เราพัฒนามาถึงทุกวันนี้ได้เพราะเรามีมันสมองและสติปัญญาที่สามารถสร้างเทคโนโลยีที่ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ และทำให้เรามีอำนาจเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตประเภทอื่น แต่มันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดหรือไม่ครับ? ถ้าสักวันหนึ่งมีบางสิ่งที่มีสติปัญญาขั้นสุดยอดที่เหนือกว่ามนุษย์ มันก็อาจจะมีอำนาจอย่างที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ และชะตากรรมของเราอาจจะขึ้นอยู่กับการกระทำของมัน ตอนนี้เรามีข้อได้เปรียบคือมันยังไม่เกิดขึ้นและเราสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ มันจะเป็นไปได้หรือไม่ครับถ้าเราจะสร้างสภาวะที่สามารถควบคุมการพัฒนาสติปัญญาอันสุดยอดนี้ เพื่อที่มันจะไม่เป็นภัยกับมนุษย์ และถ้าเป็นเช่นนั้นมันจะเกิดขึ้นอย่างไรครับ?