หนังสือ Superforecasting: The Art and Science of Prediction ชีวิตเราเต็มไปด้วยการตัดสินใจในสิ่งที่ไม่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนงาน การลงทุน คือการเริ่มธุรกิจ มันจะดีขนาดไหนครับ ถ้าคุณสามารถคาดการณ์สิ่งพวกนี้ได้แม่นยำขึ้น เพื่อที่จะตัดสินได้ถูกต้อง ในเล่มนี้จะอธิบายว่า คนที่จัดได้ว่าเป็นสุดยอดนักพยากรณ์ เขามีความคิดแบบไหน