หนังสือเล่มที่ผมจะมารีวิววันนี้ชื่อว่า Spillover: Animal Infections and The Next Human Pandemic เขียนโดย David Quammen หนังสือพูดถึง "The Next Big One" หมายถึงโรคระบาดจากครั้งใหญ่อันต่อไปที่อาจจะทำให้คนหลายสิบล้านต้องเสียชีวิต ในความเห็นของผู้เขียน โรคเอดส์เป็นโรคระบาดใหญ่ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้น ตามสถิติแล้วตั้งแต่ยุค 80 มีคนติด HIV มากกว่า…