หนังสือ Smarter Faster Better คำว่า productivity ส่วนมากจะหมายถึง การใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในสิ่งที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมาย เพื่อที่จะสร้างความสมดุลให้กับชีวิต การที่เราจะมี productivity สูง ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำเพิ่มขึ้น แค่จะต้องทำให้ถูกวิธี ในหนังสือจะพูดถึง 8 หลักการที่จะทำให้คุณมีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น