รีวิวหนังสือ Skin In The Game: Hidden Asymmetries in Daily Life เราทุกคน มีความเสี่ยงในเรื่องบางเรื่องในชีวิต และไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรเราก็ต้องแบกรับมันไว้ แต่บ่อยครั้งในสังคมปัจจุบัน คนที่ได้รางวัลและผลกระทบจากความเสี่ยง กลับไม่ใช่กลุ่มเดียวกันจึงทำให้เกิดปัญหา หนังสือเล่มนี้จะเล่าเกี่ยวกับความไม่สมดุลในหลายๆด้านของสังคมที่เราอาจจะมองไม่เห็น