หนังสือ Range วิชารู้รอบ ผู้เขียนได้ตั้งคำถามว่า ในโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันและความซับซ้อนมากขึ้น มันก็มีแรงกดดันมากขึ้นเช่นกัน ที่จะต้องสร้างความชำนาญเฉพาะทางให้เร็วที่สุด แต่นั่นเป็นหนทางที่ดีที่สุดหรือเปล่า? และการมีความชำนาญในด้านใดด้านเดียวเร็วเกินไป มันอาจจะไม่เป็นผลดี