หนังสือ Originals เพราะความเหมือนไม่เปลี่ยนโลก ในเล่มนี้จะดูว่า คนที่มีความคิดสร้างสรรค์แบบต้นฉบับ ที่เขาเรียกว่า "Originals" มีลักษณะอย่างไร และเขาจะแนะนำสิ่งที่คุณสามารถทำได้ที่จะสร้างลักษณะนี้ให้กับตัวคุณ