รีวิวหนังสือ Noise: A Flaw In Human Judgement ขอแปลคร่าวๆนะครับ เสียงรบกวน ข้อบกพร่องในการตัดสินของมนุษย์ ความคิดของมนุษย์เรานะครับ ถูกกระทบได้จากสิ่งที่เรียกว่า psychological bias หรืออคติทางจิตวิทยา แต่มันมีอีกปัญหานึงที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงสักเท่าไหร่ เรียกว่า noise หรือเสียงรบกวน มันคืออะไร? และมันมีผลกระทบกับเราอย่างไร?