หนังสือ No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention ถ้าพูดถึง streaming service คนส่วนมากก็น่าจะคิดถึง Netflix เป็นบริษัทแรก Netflix สามารถเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะมีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์