หนังสือ Never Split The Difference เล่มนี้เขียนโดย Chris Voss ซึ่งเคยเป็นเจ้าหน้าที่ต่อรองตัวประกันของ FBI เขาเคยต่อรองตัวประกันมาแล้วหลายครั้ง ตั้งแต่คดีโจรปล้นธนาคารจนถึงกลุ่มก่อการร้ายในฟิลิปปินส์ เขาได้พัฒนาเทคนิคที่เขาเรียนรู้จากประสบการณ์ของเขาที่สามารถเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันและการทำธุรกิจ