เรื่องราวหรือความคิดบางอย่างนะครับ มีความน่าสนใจในตัวมันเอง และทำให้จดจำได้ง่าย แต่มันก็ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่อาจจะไม่ได้มีความน่าสนใจด้วยตัวมันเอง แต่เป็นข้อมูลที่คุณต้องการสื่อสาร เพราะมันมีความสำคัญ และควรจะทำให้มันมีความน่าจดจำ อย่างเช่น ถ้าต้องการให้คนบริจาคการกุศล การผลักดันการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร หรือการสื่อสารนโยบายเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจได้ ไม่ว่าคุณจะทำงานประเภทไหนนะครับ การสื่อสารความคิดและข้อมูลก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก แต่ในสังคมที่มีสิ่งกระตุ้น และสิ่งรบกวนอยู่ตลอด มันยากขึ้นเรื่อยๆที่จะสื่อสารสิ่งที่เราต้องการให้ได้ถูกจดจำ แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรครับ?