หนังสือ Loonshots "ไอเดียบ้าๆที่พลิกชะตาโลก" หลายคนอาจจะคิดว่าไอเดียและนวัตกรรมสำคัญๆหลายอย่างจะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามตั้งแต่แรก แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลย เพราะมันจะมาจากไอเดียที่เรียกว่า "loonshots" ซึ่งหมายถึงความคิดหรือ project ที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญ หรือไม่เห็นว่ามันจะทำประโยชน์ได้อย่างไร และกว่าจะกลายมาเป็นรูปร่าง ต้องผ่านความไม่แน่นอน และก็เป็นไปได้ที่จะถูกละทิ้งไปก่อนที่จะถูกยอมรับ