รีวิวหนังสือ Lifespan แก่ช้า อายุยืน ทำไมเราจึงแก่ และทำอย่างไรจะไม่แก่? มนุษย์เราจำเป็นจะต้องแก่หรือไม่ครับ? ถ้าบอกว่า มันเป็นไปได้ในอนาคต ที่จะเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะมีอายุ 120-150 ปีขึ้นไป คนส่วนมากก็คงไม่เชื่อ วันนี้ผมจะเล่าเกี่ยวกับงานวิจัยล่าสุดที่พยายามผลักดันข้อจำกัดทางชีวภาพนี้อยู่ มันจะเป็นไปได้มากขนาดไหนครับ?