หนังสือ How To Avoid A Climate Disaster วิธีหลีกเลี่ยงภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หนึ่งในปัญหาที่ยิ่งใหญ่ ที่มนุษยชาติกำลังเผชิญหน้า คือ climate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นักวิชาการบางคน คาดการณ์ว่ามนุษย์เรามีเวลาอีกไม่ถึง 10 ปีที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น