รีวิวหนังสือ Good Economics For Hard Times เศรษฐศาสตร์ที่ดีในยามยาก ในโลกที่มีความเชื่อมโยงและซับซ้อน การหาวิธีรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจก็มีความท้าทายอย่างมาก ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องที่สร้างความกังวลให้กับคนทั่วโลก แต่ความขัดแย้งภายในและระหว่างประเทศทำให้ดูเหมือนว่าปัญหาเหล่านี้จะไม่ถูกแก้ไข เล่มนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับงานวิจัยและทฤษฎี ที่ 2 นักเศรษฐศาสตร์รางวัล Nobel ได้รวบรวมมาเพื่อชี้ถึงปัญหาและทางออกในด้านนี้นะครับ