งานนิทรรศการโลก EXPO 2020 Dubai พาชมพาวิลเลี่ยนประเทศสิงคโปร์ Singapore Pavilion, ประเทศสาธารณรัฐเช็ก Czech Republic Pavilion, ประเทศเนเธอร์แลนด์ The Netherlands Pavilion, ประเทศนิวซีแลนด์ New Zealand Pavilion, ประเทศสเปน Spain Pavilion, ประเทศเยอรมัน Germany Pavilion

พาชมพาวิลเลี่ยนประเทศไทย Thailand Pavilion, พาวิลเลี่ยนประเทศฝรั่งเศส (France Pavilion) และ พาวิลเลี่ยนประเทศเบลเยี่ยม (Belgium Pavilion) งานนิทรรศการโลก EXPO 2020 Dubai