หนังสือ Ego Is The Enemy "ตัวคุณคือศัตรู" เล่มนี้เขียนโดย Ryan Holiday คนเราคิดว่า เราจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย เพื่อที่จะไปสู่ความสำเร็จ แต่ศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่ได้อยู่ภายนอก แต่อยู่ในตัวเรา ก็คือ "ego" ของเราเอง และมันจะคอยกีดกั้นเราในทุกๆขั้นตอน ผู้เขียนจะเล่าเกี่ยวกับการก้าวข้าม ego ของตัวเอง เพื่อประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง