หนังสือ Digital Minimalism หนังสือเล่มนี้ ตั้งคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตเราและโลกออนไลน์ ที่มันอาจจะมีอิทธิพลกับเรามากเกินไป ผู้เขียนมีข้อแนะนำทางปฏิบัติ ที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์แบบใหม่กับเครื่องมือออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ไม่สูญเสียการควบคุม และจะเสนอวิธีที่คุณสามารถค้นพบตัวคุณเองได้อีกรอบ