หนังสือ Collapse: How Societies Choose To Fail Or Succeed ล่มสลาย ไขปริศนาความล่มจมของสังคมและอารยธรรม ในเล่มนี้จะพูดถึงอารยธรรมในอดีต และในยุคปัจจุบัน ว่าทำไมบางกลุ่มถึงล่มสลาย และบางกลุ่มถึงอยู่รอด การเรียนรู้เหตุผลเบื้องหลัง จะเป็นบทเรียนให้สังคมปัจจุบัน เพื่อที่จะมีโอกาสเปลี่ยนทิศทาง ก่อนที่มันจะสายเกินไป