เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าระบบทุนนิยมได้สร้างความรุ่งเรืองให้กับโลกเราอย่างมาก และนักเศรษฐศาสตร์และนักการเมืองทั่วโลกก็สนับสนุนระบบนี้ แต่การที่ระบบทุนนิยมดำเนินหน้าโดยไม่ถูกควบคุม ทำให้สังคมต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายของความเหลื่อมล้ำที่ดูเหมือนจะแย่ลงทุกวันทุกวัน โดยเฉพาะจากสถานการณ์โควิดและปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันก็ยิ่งทำให้เห็นปัญหานี้อย่างชัดเจนมากขึ้นไปอีก ในคลิปนี้ผมจะเล่าถึงประวัติศาสตร์และปรากฏการณ์ของความเหลื่อมล้ำเพื่อดูว่ามันกำลังไปทิศทางไหนนะครับ