หนังสือ Brief Answers to the Big Questions คนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ผู้นำประเทศ หรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไป จะชอบถามคำถามใหญ่ๆกับศาสตราจารย์ หนังสือนี้ก็เป็นการรวบรวมคำถามใหญ่ๆเหล่านั้น และรวมไปถึงคำตอบที่มาจากทฤษฎีวิทยาศาสตร์ที่ศาสตราจารย์ได้ให้ไว้ด้วย