รีวิวหนังสือ Beyond Order: 12 More Rules For Life Beyond Order ในเล่มนี้ ศาสตราจารย์เสนอว่า การที่เราต้องการจะอยู่ในความเป็นระเบียบอย่างเดียว อาจจะมีการควบคุมและทำให้ไม่ใส่ใจมากขึ้น ฉะนั้น เราต้องอยู่ในขอบเขตความเป็นระเบียบ แต่มันก็มีความจำเป็น ที่จะต้องพยายามค้นพบสิ่งที่เราอาจไม่คาดคิดที่อยู่ในขอบเขตความยุ่งเหยิงเพื่อพัฒนาด้วยเช่นกัน