หนังสือ Barking Up The Wrong Tree เขียนโดย Eric Barker แปลก็คือ "เห่าขึ้นผิดต้น" หมายถึงการที่มุ่งมั่นไปในสิ่งที่อาจจะไม่ถูกต้อง ซึ่งในเล่มนี้คุณ Eric จะเล่าถึงวิทยาศาสตร์เบื้องหลังหลากหลายปัจจัยของความสำเร็จที่เราอาจจะเข้าใจผิดมาตลอด และจะมีข้อแนะนำให้ด้วยนะครับ