หนังสือ Attached: The New Science Of Adult Attachment ในเล่มนี้จะพูดถึง Attachment Theory หรือว่าทฤษฎีความผูกพัน คนเขียนทั้งสองเห็นว่าปัญหาทางด้านความสัมพันธ์สามารถโยงไปที่ทฤษฎีนี้ได้ และถ้าเราสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมัน ก็จะทำให้มีความสัมพันธ์ที่ราบรื่น