หนังสือ Atomic Habits ถ้าพูดถึงการพัฒนาตัวเอง คนส่วนมากคิดว่าจะต้องทำอะไรที่ยิ่งใหญ่เพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง และก็จะกดดันตัวเองให้ค้นหาสิ่งนั้น แต่จริงๆแล้ว การสร้างนิสัยเล็กๆน้อยๆ แต่ทำอยู่สม่ำเสมอ ก็จะมีผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน