หนังสือ Antifragile: Things That Gain From Disorder ในเล่มนี้เขาเสนอว่า แทนที่จะหลีกเลี่ยงหรือบริหารความเสี่ยง เราควรจะสร้างลักษณะให้สามารถได้ประโยชน์จากความไม่แน่นอนจะดีกว่า