ในบทความนี้ผมขอนำเสนอวิธีที่จะช่วยให้คุณสามารถจดจำสิ่งที่คุณอ่านได้นะครับ ข้อแนะนำทั้งหมดนี้ เป็นการรวบรวมความคิดจากสิ่งที่ผมเคยได้เรียนรู้ และประสบการณ์ในการอ่านหนังสือของผมนะครับ