พาชมพาวิลเลี่ยนประเทศไทย Thailand Pavilion, พาวิลเลี่ยนประเทศฝรั่งเศส (France Pavilion) และ พาวิลเลี่ยนประเทศเบลเยี่ยม (Belgium Pavilion) งานนิทรรศการโลก EXPO 2020 Dubai