หนังสือ The Obesity Code ในเล่มนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการลดน้ำหนักและจะอ้างอิงจากงานวิจัยด้านการแพทย์ มันไม่ถูกต้องที่จะไปโทษตัวบุคคลเวลาที่ไม่สามารถลดน้ำหนักได้ว่าพวกเขาไม่มีวินัยมากพอเพราะจริงๆแล้วพวกเขาได้คำแนะนำที่ผิดมากกว่า