หนังสือ Extreme Ownership: How U.S. Navy SEALs Lead and Win คนเขียนทั้งสองจะเล่าจากประสบการณ์การเป็นหัวหน้าทีม Navy SEALs และเห็นว่า ถึงแม้ในสมรภูมิจะมีลักษณะเฉพาะที่มีความดุดันและความเข้มข้น แต่บทเรียนเกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่ได้ก็สะท้อนชีวิตจริงได้ดี ไม่ว่าจะเป็นในด้านส่วนตัวหรือธุรกิจ